شرکت پارس معدن پویان تتیس در سال 1392 ثبت و به عنوان یک شرکت معدنی سعی دارد با توجه به ذخایر عظیم معادن کشور و با بهره مندی از دانش نوین و بکارگیری تکنولوژی روز در زمینه اکتشاف، استخراج، فرآوری و بهره برداری از معادن فعالیت داشته باشد تا بتواند سهمی از تولید و صادرات مواد معدنی کشور را به دست آورد. در حال حاضر نیز این شرکت با تکیه بر توانمندی نیروهای متخصص داخلی و خارجی و بکارگیری ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز در زمینه های زیر فعال دارد :

  • زمین شناسی و اکتشاف (پی جوئی و پتانسیل یابی، اکتشافات سطحی و زیر سطحی، پردازش داده های ماهواره ای، ژئوفیزیک و ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری به روش مغزه گیری و پودری (RC)، تخمین و ارزیابی کلیه ذخایر معدنی).
  • مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای معدنی